Gilda @gildakoralflora and Simone Marchetti @marchettisimone @gucci Pizza #milan #milanfashionweek #fwpress #teamfwp